#

ޚަބަރު

ދުނިޔެ

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ރިޕޯޓް

މީހުން

#

ދުނިޔެ

ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް!

ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް!

ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ޕަޕުއާ ނިގިނީ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ އަށް އައިސްފައިވަނީ ރެކްޓާ މިންގަނޑުން...

އިންޑިޔާގެ 71 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ 71 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ 71 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި މި ޙަފްލާ ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ...

އިރާނުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާދީ އެމެރިކާ ސިއްސުވާލައިފި

އިރާނުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާދީ އެމެރިކާ ސިއްސުވާލައިފި

އިރާންގެ އަސްކަރީ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އެމެރިކާ އިން މަރާލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލުހިފުވުމުގެ ގޮތުން އިރާނުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ރޭ...

ރިޕޯޓް

”ކަމަނާއެވެ. ތިޔަ ނަފްސުގެ އަގަކީ ތިއީ ހެއްޔެވެ؟“

”ކަމަނާއެވެ. ތިޔަ ނަފްސުގެ އަގަކީ ތިއީ ހެއްޔެވެ؟“

"ދުވާލުގެ ވަރުބަލިކަމަށްފަހު އެނދުގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލައި ހަމަޖެހިލައިގެން ފޭސްބުކް ހާވާލިތަނާ، އަހަރެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ކާއެއްޗެއް އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ނަމުގައި އެނދުމަތީ ނައިޓީއެއް ލައިގެން އޮތް ވަނާތައް...

ދަހި ޓީއެމްއޭއަށް ދިވެހިންގެ އަގުބޮޑު ތަރިކައެއް ދޭންޖެހޭތަ؟

ދަހި ޓީއެމްއޭއަށް ދިވެހިންގެ އަގުބޮޑު ތަރިކައެއް ދޭންޖެހޭތަ؟

ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭން ދުއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޓްރާންސް މޯލްޑިވްސް އެއަރވޭސް ޓީއެމްއަކީ ވަރަށް ދަހި ރާއްޖެއަށް އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެއްވެސް ފާއިދާއެއް ކޮށްފައިވާ ކުންފުންނެއް...

ވިޔަފާރި

ބަނޑު ހިންދާ ކޮފީ ނައިފަރަށް!

ބަނޑު ހިންދާ ކޮފީ ނައިފަރަށް!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރާ "ލިބޭ" އިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ވިއްކަމުންދާ "ލޭންސްލޭ" ބްރޭންޑުގެ ބަނޑު ހިންދުމަށް ޚާއްސަ "ސްލިމިންގް ކޮފީ" ޅ.ނައިފަރުގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ....

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފިނި ޕެޑް ”ސޮފީ ކޫލް“

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފިނި ޕެޑް ”ސޮފީ ކޫލް“

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހޫނު ޤައުމަކަށްވާއިރު، ދިވެހި ކަނބަލުންނަށް ޕީރިއަޑް ނުވަތަ މައްސަރު ދުވަސް ތަކުގައި ތަފާތު ތަކުލީފުތަކެއް އުފަލަން ޖެހެއެވެ. ބޭނުންކުރެވޭ ސެނިޓަރީ ނެޕްކިންގ ނުވަތަ ޕެޑެއްގެ ސަބަބުން...

ދީބާޖާގެ ހުކުމް: ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ހުކުމް ތަކަށް މަޖުލީހުން ފައިން އެރުން؟

ދީބާޖާގެ ހުކުމް: ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ހުކުމް ތަކަށް މަޖުލީހުން ފައިން އެރުން؟

ދީބާޖާގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިތާ މިހާރު އަހަރެއްވަނީއެވެ. ނަމަވެސް އެހުކުމަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭންގިގެން އެތައް ވާހަކައެއްދައްކާފައި އެތައް ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމެންޓްތަކެއް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް...

ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ޖައްސައިފި

ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ޖައްސައިފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ޖައްސައިފިއެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީ އަށް ކަމަށްވާ ބޮންވެސްޓްސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްގެ...

މުނިފޫހި

ރައީސް 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސް 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ބޭއްވި މިޙަފުލާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް،ކަލްޗަރ  އެންޑް...

ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން – ”އިމްޕަރމަނަންސް“

ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން – ”އިމްޕަރމަނަންސް“

އަޙްމަދު އާމިރުގެ ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން، “އިމްޕަރމަނަންސް” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 8 ން 12 އަށް ނެޝަނަލް...

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނަން – އެންސީއޭ

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނަން – އެންސީއޭ

މި އަހަރު ފިލްމު އެވޯޑްސް ބާއްވާނެ ކަމަށާޢި ފިލްމު އެވޯޑްސް ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާރޓްސް (އެންސީއޭ) އިން...