ދީން

މަންމާ! ކޮއްކޮ ނިވާކޮށްދީބަލަ!

"މަންމާ! އަހަރެން މިހިރީ އޮރިޔާމާއެއްނު؟ އަހަރެން ނިވާކޮށްދީބަލަ." އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގައި އަހަރެން މަންމަ ކައިރި ބުނީމެވެ. އޭރު ކުލާސްކުއްޖަކު ބުރުގާ އެޅުމުން އަހަރެން އެކަމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިޔައީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާއެއް…

އީ 2020 އެވެ. މިއަދު އަހަރުމެން މިއުޅެނީ އަހަރުމެންގެ ކާބަފައިންގެ ޚިޔާލަށްވެސް ނާންނަ ޒަމާނެއްގައެވެ. މާ ހިތްފަސޭހަ ޒަމާނެއްގައެވެ. އެދުވަހު ކާފަމެން މާލެގޮސް އެކުރަން ދިޔަކަމެއް ދެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަޤީޤީ ރައްޓެހިން އިނގޭތަ؟

"ތިބާއަށް ސުވަރުގެ ލިބުމަށް އެދޭފަދަ، ސިއްރާއި ފާޅުގައިވެސް ހެޔޮއެދޭ، ހެޔޮދުޢާ ކޮށްދޭ އަދި ސާފު ސީދާ ރާސްތާ ދައްކާ އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރުކުރާށެވެ." ފޭސްބުކް ނިއުސްފީޑް ހާވަނިކޮށް "ހަޤީޤަތަކީ"ގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙައްލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތެވެ.

މިއަދު ފަތިހުގެ އިރު އުދަރެހުން ތޮޅެލީ ކަންފަތަށް އަޑުއަހަން އުނދަގޫ އަޑަކާއެކުއެވެ. ދެކުނު ރަށެއްގައި އުމުރުން އެންމެ 2 އަހަރުގެ އަލިފާނެއް ފެނެއް ވަކިނުވާވަރު ތުއްތުތުއްތު ކުއްޖެއްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގެެއްލުނު ޖަވާހިރަށް…

މުޅިދުނިޔެއިން އަހަރެންދުށް އެންމެ ތަފާތު އަންހެނާއަށް، އަހަރެންގެ ހިތުން އެދުވަހެއް ދުވަހަކުވެސް ފިލާނުދާނެއެވެ. އެތައް ރުފިޔާއެއް އެއްކޮށްގެން ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބޭއްވީ ހާދަ ފޮނި އުންމީދުތަކަކާ އެކުއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ޑައިރީއަކުން ސަފްޙާއެއް…“

"​​މިވާހަކަ ފަށާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ކިޔާނެ ގޮތެއް، ލިޔާނެ ގޮތެއްވެސް ވަރަށް ވިސްނައިފީމެވެ. އަހަރެން މިދަންތުރައިން ސަލާމަތްވާން ކުރާނީ ކީއްބާއެވެ؟ އެއީ އަހަރެންގެ ޖާނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަސްލު ”ޗިލް ލައިފް“ ބޭނުން؟

"އަހަރެން ދުނިޔޭގައި އުޅެނީއެއްނޫނެވެ. ދުނިޔެއޮތީތީ، މަރުނުވާތީ އުޅެނީއެވެ. ސްކޫލް ދައުރު ނިމުނީވެސް ކިޔެވުމުގެ މުހިންމުކަން ނުވިސްނި ހޭވުމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށެވެ. ސިގިރޭޓްގެ އަވާގައި ޖެހުނީ އުމުރުން 12...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަލަސްތީނު ކުއްޖެއްގެ ދުލުން…

އަހަރެންނަކީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބްލައިގެ ބިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ކުޑަކުޑަ އާއިލާއެއްގައި ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ. އަހަރެންގެ ހަގަށް ކޮއްކޮއަކާއި ދޮށްޓަށް ދައްތައެއް ހުރެއެވެ. ކޮއްކޮ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަމާން ދަތުރަކަށް އެދި…

"ޗުއްޓީ ވީނުން..ހިނގާ ދަތުރު ދާން..." މިއީ ދެމީހަކު ދިމާވިޔަސް، ފޯނެއް ކޮށްލިޔަސް، ޖޯލިފަތިތަކުން އަދި ހޮޅުއަށިތަކުންވެސް މިދުވަސްކޮޅު އެއްރާގުގައި އިވޭއަޑެވެ. ބޮޑުޗުއްޓީއައީއެވެ. ޗުއްޓީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބީ ކުޑަކުދިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2