މުނިފޫހިފިލުވުން

މިހާރު މިދަނީ ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް – ކައިޒީން

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައިޒީންގެ ކައިވެނި ރޫޅުނު ހަބަރާއެކު މީސްމީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފިއެވެ. ކައިޒީން އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި އާއްމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާ އާއި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޭނާ ހައްސާނުގެ ހަޔާތަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މޭނާ ހައްސާނުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ. ހައްސާނުގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓުގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާގެ ހަޔާތުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަކަލާ ނައިޓް: ގިނަ ފަންނާނުންތަކަކާއެކު މިނިވަން ދުވަސް ފޯރިގަދަކޮށްލައިފި

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ އަކަލާ ރެސްޓޯރަންޓުގައި ހައުސް އޮފް މިއުޒިކް އިން ބާއްވަމުންދާ "އަކަލާ ނައިޓް" މިއުޒިކް ޝޯވ ގައި ރޭ އޮތީ މިނިވަން ދުވަސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަކަލާ ނައިޓް: ސައިނާ ތަފާތު! ހައުސް އޮފް މިއުޒިކް އަދި މާ ސަޅި!

ކޮންމެ ހުކުުރު ދުވަހުގެ ރެޔަކީ މާލޭގެ ޒުވާން އާބާދީއަށް އުފާވެރި ރެޔެކެވެ. ހަފްތާގެ ބިޒީ ޝެޑިއުލަކަށް ފަހު، ހިތްހަމަ ޖައްސާލެވޭފަދަ ތަފާތު މާހައުލެއް ގެނެސްދެނީ އަކަލާ ރެސްޓޯރަންޓުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝާހޫރުކް ޚާން ރާއްޖޭގައި! އޭނާ ހުރި ރިސޯޓް އެނގޭތަ؟

ބޮލީވޫޑްގެ ރަސްގެފާން ޝާހޫރުކް ޚާން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޗުން ޝާހޫރުކް ނިކުއްނަ ފޮޓޯތައް ދުނިޔޭގެ ޝޯސަލް މީޑިއާގައި ލީކުވެފައިވާއިރު،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީލަކަށް ލަވަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދީފި

ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީން ކުރާ ވަރަށް ގިނަ ޔުނިވަރސިޓީތައް ހުރެއެވެ. އެހެނަސް މިދައްކަން އުޅެނީ ތަފާތު ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޓެއިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިސް އިންޑިއާއަކަށް މިއަހަރު ހޮވުނީ ރާޖިސްތާން ގެ ސުމަން

ފެމިނާ މިސް އިންޑިއާ 2019 ގެ ތާޖު މިފަހަރު ލިބުނީ ރާޖަސްތާނަށް އުފަން އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ސުމަން ރާއޯއަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މިސް އިންޑިއާއަކީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑާރކްރެއިންގެ ’މާމުއި’ގެ ޕްރޮމޯޝަން ލަވަ ޔޫޓިއުބަށް ދޫކޮށްލައިފި

ޑާރކްރެއިން އެންޓަރޓައިމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމީ 'މާމުއި'ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ޔޫޓިއުބުގައި އިއްޔެ ރޭ އާއްމުކޮށްފިއެވެ. 'ރޭރޭ'ގެ ނަމުގައި އާއްމުކުރި މި ލަަވަ 7500 އަށް ވުރެ ގިނަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝަލަބީ އާއި ޝިފޫ ”އަކަލާ ރެސްޓޯރަންޓް“ގައި ޢީދު ފާހަގަކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން "އަކަލާ ރެސްޓޯރަންޓް"އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެ ގޮތުން މި ޝާވ ގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2