ޚަބަރު

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް19ގެ ނުރައްކަލަށް!

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް(އައިޖީއެމްއެޗް)ގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ކޮވިޑް19 ގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން މެންދުރު އޮންލައިން އަށް ޔަޤީންވެއްޖެ އެވެ. މެންދުރު އޮންލައިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިއާގައި ތިބި 200 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެންނަނީ

އިންޑިއާގެ 9 ސިޓީއެއްގައި ތިބި 200 ދިވެހިން އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެއަށް ގެންނާނެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ޕަންޖާބް، ކަލްކަތާ، ގުރްގުއާން، ރިޝިކޭޝް، ދިއްލީ، ވެއްލޫރު،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”މަޓީން ސަރުކާރުގެ ގައިގާ ކޮޅުފައިން ޖަހައިފި“ – މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ސަރުކާރުގެ ރިލީފް ޕެކޭޖާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނަކީ މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން ކަމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަރަންޓީނުން ފިލި 5 މީހަކު ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައްޑޫ ހެރެތެރެ ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ތިއްބާ ފިލައިގެން ދިޔަ ފަސް މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހެރެތެރެ ކަރަންޓީނުން ފިލި ފަސް މީހުންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިދުވަސްވަރު ގޭގެއަށް ތަށިބަރި ފޮނުވުން ރަނގަޅެއް ނޫން

މާލެ ސިޓީގައި ކޮވިޑަ-19 ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގޭގެއަށް ތަށިބަރު ފޮނުވުން މަޑުޖައްސާލަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އެޕިޑިމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް އެދިއްޖެއެވެ. ކޮންމެ ރޯދަ މަހެއްގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވާ ދުވަހު 1600 މީހުން ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވް ވެދާނެ

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހޭނީ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި އެދުވަހު އެކަނިވެސް 1600 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިފައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭވަރު ވަރަށް ދަށް – ޑރ. ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭ ނިސްބަތް ވަރަށް މަދު ކަމަށް ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

4.2 ބިލިއަންރުފިޔާ ސަރުކާރުން ނަގަނީ މި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ކާރިސާ ހައްލު ކުރަންތަ؟ މަޖްލީހުން މިހުއްދަ ދިނުމުން ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

ސަރުކާރުން މަޖްލީހަށް ފޮނުވި އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމް.އެމް.އޭ އިން އިތުރަށް 4.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރުން މިހާރަށް 1 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް އިންޓަރަސްޓަކާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރުން މަޖްލީހުގެ އިސްތިސްނާ ހޯދައިގެން 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެމް.އެމް.އޭ އިން ޗާޕްކުރަނީ؟

މަޖްލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފޮނުވި ސިޓީގައި އެދިފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ ދައުލަތުގެ ޙަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނު ( 2013 / 07 ) 32 ވަނަ މާއްދާގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެރިން ފިލާތިބެ އެއްވެސް ގާނޫނީ ޒިންމާއެއް ނެތް މަބްރޫކް ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް؟

ދިވެހިރައްޔިތުން މިފަދަ ދަތި ވަގުތެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ތިންއިރު ލިބޭ ބޭހަކީ މަބުރޫކެވެ. މަބުރޫކް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރެވެ. ޤަބޫލުނުކޮށްފިނަމަ މަބުރޫކް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 86 1 2 86