ސިޔާސީ

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ އެންމެ ބޮޑު ތައުރީފެއް ނަޒޫއަށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހޭއްޔާންބޯ ޕްރޮގްރާމްގައި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެނީ ކޮއްކޮ ނަޒޫގެ ފަރާތުންކަމަށެވެ. މިގޮތުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕީއެންސީ ނައިބުރައީސް ޝުޖާ، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު ސަރުކާރެއްގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު؟

ރޭގެ އިދިކޮޅުއިއްތިހާދުގެ ބޮޑު ޖަލްސާގައި މިސަރުކާރަށް ރައީސް ޔާމީނު ވަރަށް ބޮޑޑަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރުސީ ގެ މައްސަލަ އާއި 8 ފެބްރުއަރީގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެކިތަންތާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަޓީމަށް ވީ ހުރިހާ ވައުދެއް ފެއިލް !

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވީ އެއް އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެއްވެސް އާ އިންވެސްޓްމެންޓެއް އައިސްފައި ނުވާތީ ދިވެހި ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުތާޒް މުހުސިން

ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުހުތާޒް މުހުސިން އައްޔަންކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީ އާއެކު ވީހާލެއްގައިވި ’ސިއްޕެ‘!

ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ވުޖޫދުވުމަށް ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ) އުފެދި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށިފަހުން، ދިވެހިންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަންނަ މޫނެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަމައެކަނި ލުތުފީ ބުނެލި ބަހަށް ސިއްކަ އަހުމަދު އިސްމާއިލް މަނިކަށް ދިން އަނިޔާ

އާދެ 2008 ގައި ތަސްދީގު ކުރެވުނު އާ ގާނޫނު އަސާސީ ވުޖޫދަށް އަންނަންދެން މި ދިވެހި ގައުމުގައި އޮތީ ހަރުކަށި ޙުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެކެވެ. ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އެދުވަހު ވިދާޅުވިހާ ޅެމެއް ފަރިއްސަށް ވެއްޖެ!

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވަނީ މިނިސްޓަރުކަން ލިބުމުގެ ކުރިން ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި ކޮރަޕްޝަނައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީރުކަން ލިބުމާއެކީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގާޒީ ހައިލަމްގެ ތުހުމަތު ސަރުކާރުން ދޮގުކުރަން ނުކެރިގެން އުޅޭ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބާ؟

އާދެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދުލް އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށާއި ކޯޓްތަކުގެ ތެރެއަށް އަތް ނުބޭނުމުގެ ވައުދުގައި އައި ރައީސް ސޯލިހް ގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ދެއްވި ހުރިހާ ބާރުތަކާއި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުންނެވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ބެންޗް ނަހައްދަވައި އެކަނި ޝަރީއަތް ކުރަށްވާގޮތަށެވެ !

ނޮވެންބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ހުކުމް އިއްވަން މަދު ގަޑިއިރުތަކަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެޝަރީއަތް ކުރައްވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރޝިޕް ޖާބިރު އާ ހަވާލުކުރަން ނިއްމައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ(ޑީއާރުޕީ)ގެ ލީޑަރޝިޕް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރާއި ހަވާލުކުރަން ނިއްމައިފިއެވެ. ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޖާބިރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބުރަދަނެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 2 ގެ 7 1 2 3 7