ކުޅިވަރު

ނިލަންދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އެސް.ޖީ.ސީ އާއި އެސް.ސީ.އެފް ފަސްބެލުމެއްނެތި ކުރިޔަށް

ފ.ނިލަންދޫގައި މީލާދީ އާއަހަރަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ބީއެމްއެލް ރަށްވެހި ނިއުއިޔާރ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020 ގައި އިއްޔެވަނީ 4 މެޗް ކުޅެވިފައެވެ. އިއްޔެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ މޭޖަރ ސްޕޮންސަރަކަށް ”ވީބީ“

"ވަގުތު" އިން ކޮންމެ އަހަރަކު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މޭޖާ ސްޕޮންސަރ އަކަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު މިނިސްޓަރު: މިނިސްޓަރު މަޙްލޫފް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގައި މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނިންމަންޖެހުނު ވަރުގަދަ ނިންމުންތައް ނިންމާ، ކުޅިވަރުން ހޯދި މެޑަލްތަކާއި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ޕޮލިސް ކުލަބުން ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ކުލަބް ވެމްކޯ އަތުން މޮޅުވެ ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ޕޮލިސް ކުލަބުން މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފިއެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެ ކޯޓުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ވިކްޓަރީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ އާއި ކްލަބުގެ ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ނިއްމަން ދިން މުއްދަތުގައި ނިއްމާފައި ނުވާތީ އެފްއޭއެމް އިން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސާޢިދު އާއެކު ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވި ޓީމަށް ޤައުމީ މަރުހަބާއެއް!

ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމުގައި ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ތާރީޚުގައި ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގޭމްސްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް ދިވެހި ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފިއްލަދޫ ހޮލިޑޭ ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލް މިއަދު ބާއްވަނީ

އެހެން އަހަރުތަކޭކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ބޮޑު ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ފިއްލަދޫ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ފިއްލަދޫ ހޮލިޑޭ ކަޕްގެ ލީގު އުސޫލުން ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗްތަކުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަޓީމަށް ވީ ހުރިހާ ވައުދެއް ފެއިލް !

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވީ އެއް އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެއްވެސް އާ އިންވެސްޓްމެންޓެއް އައިސްފައި ނުވާތީ ދިވެހި ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 4 1 2 4