ދުނިޔެ

އީރާނުން ހަމަލާ ދީފިނަމަ، އީރާނުގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާ ދޭނަން – ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް، އަދި އެމެރިކާގެ ބާރު ހިނގާ އެއްވެސް މުދަލަކަށް އީރާނުން ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ ރައްދުގައި އީރާންގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

100 މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއް އިމާރާތެއްގައި ޖެހިއްޖެ

100 މީހުންނާއި އެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ކަޒަކިސްތާންގެ ފްލައިޓެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން ގޮސް އިމާރާތެއްގައި ޖެހިފައި ވެއްޓިއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މިހާދިސާގައި މަރުވި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ޤައުމަކުން ދެކޮޅު ނަހަދާ!

ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމަށް ދެކޮޅު ނަހަދާކަން ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން އެޖަމްއިއްޔާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް އަންގައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އެހީވަނީ!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން ސަރުކާރާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫ.އޭ.އީ ގެ އެމްބަސީ އަޅަން ހުޅުމާލެއިން ބިން ދޫކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޤާއިމްކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް ސަރަހައްދުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އެމްބަސީ ޤާއިމްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބިން ދޫކޮށްފިއެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވްއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް ލިބިއްޖެ. ވަރަށް އަވަހަށް ރާޖަޕަކްސާ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އަންނާނެ – ނަމާލް

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވުމާއެކު އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އަގުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިންތިހާބީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް“ ފަތުވާ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ”އާޓްފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް“ މެދުވެރިކޮށް ފަތުވާ ދޭ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. ދުބާއީގައި އިފްތިތާހު ކުރި މިހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ފޯނުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސްރީލަންކާގެ އިންތިހާބު ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ގޮޓަބޭ ރާޖަޕަކްސާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އިންތިހާބުގެ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ މައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އައިއެސްގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ބަޣުދާދީ ގެ ދައްތަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ތުރުކީ  ސިފައިން، އައިއެސްގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ދައްތަ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ތުރުކީ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި، ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 4 1 2 4