ދުނިޔެ

އިންޑިޔާގެ 71 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ 71 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި މި ޙަފްލާ ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިރާނުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާދީ އެމެރިކާ ސިއްސުވާލައިފި

އިރާންގެ އަސްކަރީ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އެމެރިކާ އިން މަރާލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލުހިފުވުމުގެ ގޮތުން އިރާނުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ރޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އީރާނުން ހަމަލާ ދީފިނަމަ، އީރާނުގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާ ދޭނަން – ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް، އަދި އެމެރިކާގެ ބާރު ހިނގާ އެއްވެސް މުދަލަކަށް އީރާނުން ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ ރައްދުގައި އީރާންގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

100 މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއް އިމާރާތެއްގައި ޖެހިއްޖެ

100 މީހުންނާއި އެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ކަޒަކިސްތާންގެ ފްލައިޓެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން ގޮސް އިމާރާތެއްގައި ޖެހިފައި ވެއްޓިއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މިހާދިސާގައި މަރުވި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ޤައުމަކުން ދެކޮޅު ނަހަދާ!

ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމަށް ދެކޮޅު ނަހަދާކަން ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން އެޖަމްއިއްޔާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް އަންގައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އެހީވަނީ!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން ސަރުކާރާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫ.އޭ.އީ ގެ އެމްބަސީ އަޅަން ހުޅުމާލެއިން ބިން ދޫކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޤާއިމްކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް ސަރަހައްދުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އެމްބަސީ ޤާއިމްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބިން ދޫކޮށްފިއެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވްއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް ލިބިއްޖެ. ވަރަށް އަވަހަށް ރާޖަޕަކްސާ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އަންނާނެ – ނަމާލް

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވުމާއެކު އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އަގުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިންތިހާބީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް“ ފަތުވާ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ”އާޓްފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް“ މެދުވެރިކޮށް ފަތުވާ ދޭ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. ދުބާއީގައި އިފްތިތާހު ކުރި މިހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ފޯނުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 5 1 2 5